ف="text/html; charset=utf-8"> تعطیلی زنانه (چرندیات) - گایش همسایگی

 

تعطیلی زنانه (چرندیات)

زن بودن شرط داره وقتی شرطش رو نداشتی تعطیلی ...مثل من

دارم به این موضوع فکر میکنم که  زن همسایه به پسرش دیکته میگه یا من؟

گایید ما رو زنیکه بس که داد زد

+ تاریخ چهارشنبه سیزدهم مهر 1390 ساعت 10:1 نویسنده زني كه تعطيل است |